About

OneKyat အေၾကာင္း

မဂၤလာပါ။

onekyat သည္ ျပည္တြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ အြန္လိုင္းသံုး၍ ေစ်းေရာင္း ေစ်းဝယ္လုပ္သူမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း app ေလးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ onekyat အား ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင့္တြင္ အၾကံဥာဏ္ ေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက hello@onekyat.com သို႔ e-mail ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလြန္ပင္ အက်ိဳးျပဳပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။