Home ေနာက္ထြက္ huawei tablet T 3 ခုႏွစ္လက္မအလဲအထပ္ပါပဲ
ကသာျမိဳ႕
ဝယ္ထားတာ1လမျပည့္ေသးဘူးအာမခံအျပည့္နီးပါးက်န္ေသးအလဲအထပ္

#ေနာက္ထြက္ #huawei #tablet #T #3 #ခုႏွစ္လက္မ